Přeskočit na obsah | Přeskočit na navigaci

Prístavba lógií

Úvodom

Milí priatelia, po 17 ročnom pôsobení na trhu s nehnuteľnosťami viem, že bývať v byte , ktorý má loggiu je niečo úplne iné, ako v byte bez loggie. Na Terase je takýchto bytov veľa. Niektorí obyvatelia, hlavne tí skôr narodení si zvykli na život v byte bez loggie. Mladé rodiny, ktoré si riešia svoje bývanie úprednostňujú byty s loggiami.Mladí ľudia, ktorí bývajú v bytoch bez loggie privítajú možnosť jej dostavby. My Vám túto možnosť ponúkame ako kompletný balík služieb spojených s prístavbou loggií k bytovým domom.

Čo ponúkame

Ponúkame Kompletný balík služieb spojený  sprístavbou loggií k obytným domom, ktorý v sebe zahrňa všetky úkony potrebné k príprave stavby, samotnej výstavbe a následnej kolaudácii a odovzdaní stavebného diela.

Inžinierskú činnosť, t.j. vybavenie všetkých náležitostí potrebných k Územnému konaniu, Stavebnému konaniu a Kolaudačnému konaniu zabezpečuje naša kancelária - Ing. Ivan Demjanovič - Delareal, sídlo : Trieda SNP 39, 040 11 Košice, budova Miestneho úradu Košice-západ, 4.posch., e-mail: delareal@delareal.sk, www.delareal.sk

Kompletnú projektovú dokumentáciu t.j. Štúdiu k územnému konaniu ako aj  samotný vykonávací projekt zabezpečuje renomovaná projektová kancelária ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o.,sídlo : Matuškova 8 , 040 11 Košice e-mail: erby@statikastavieb.sk
www.statikastavieb.sk

Výstavbu stavebného diela zabezpečuje stavebná spoločnosť RB DOUBLE s.r.o.,Lesnícka 479/3
040 11 Košice

Čo treba urobiť

Každý vlastník bytu v bytovom dome nás može osloviť a požiadať o podrobné informácie o výstavbe loggií. Základným predpokladom výstavby loggií je záujem aspoň 2/3 vlastníkov bytov a NP v bytovom dome o výstavbu loggií. Na základe tohto záujmu zvoláme prostredníctvom zástupcu vlastníkov schôdzu vlastníkov bytov a NP v bytovom dome. Na schôdzi budeme vlastníkov bytov a NP podrobne informovať o predloženej ponuke výstavby loggií vrátane možností financovania.

Čo sme už postavili

V roku 2012 sme ako prvý v Košiciach realizovali výstavbu 16 ks loggií na bytovom dome Kežmarská 40 vrátane obnovy fasády bytového domu.

Ďakujeme zástupkyni vlastníkov p. Madyovej, ktorá svojím profesionalnym prístupom výrazne pomohla k úspešnej realizácii stavby.

Ďakujeme správcovi bytového domu Kežmarská 40, BPMK Južné nábrežie 13, p. Ing. Milistenferovi za príkladnú spoluprácu pri príprave a realizácii  stavby ako aj pri príprave  a uzatvorení úverovej zmluvy.

Ďakujeme vlastníkom bytového domu Kežmarská 40 za tolerovanie zníženia komfortu bývania počas výstavby loggií.

Na záver

Dovoľte nám postaviť Vám loggie k Vašim bytom. Zvýšite si komfort bývania a zároveň výrazným spôsobom zhodnotite svoj majetok. Verte, že novú loggiu veľmi oceníte. Prajem Vám dobré rozhodnutie.

Top ponuky

Novinky

Kontakt

Trieda SNP 39, 040 11 Košice - Západ
v budove Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ (4. poschodie)
mapa
Facebook